Finansiranje

Finansiranje možete obaviti:

KREDITNA LINIJA preko Intesa banke.
 Bez obzira ako niste klijent Intesa banke radimo kreditiranje vozila na period koji Vama odgovara.
 Dovoljno je da dostavite kopiju lične karte i CIPS prijavnice te 3 zadnje platne liste/čeka penzije i naše ljubazno osoblje će preuzeti realizaciju kredita.

GOTOVINSKO PLAĆANJE.